رب فلا تجعلني في القوم الظالمينرب فلا تجعلني في القوم الظالمين

تو اے میرے رب، مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے

My lord then do not place me among the wrongdoing people


Al Quran (Al Mominun 23:94)

1 view0 comments

Recent Posts

See All